Kraśnicki - malinowy powiat!

Kiedy ubiegać się o patronat?

Patronat Honorowy Starosty Kraśnickiego obejmuje inicjatywy społeczne, wydarzenia z życia szkół i uczelni, konferencje, spotkania, festiwale, koncerty, akcje charytatywne oraz inne wydarzenia kulturalne, sportowe i naukowe.

Patronat należy traktować jako wyróżnienie podkreślające szczególny charakter imprez lub przedsięwzięć organizowanych na terenie m.in. powiatu kraśnickiego. Może być również przyznany imprezom lub przedsięwzięciom, które posiadają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie lub regionalne i wydarzeniom mającym związek z zadaniami wykonywanymi przez powiat.

Należy jednak pamiętać, że Patronat Starosty jest wyróżnieniem honorowym. Jego przyznanie nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z REGULAMINEM.

 

Kto może ubiegać się o patronat?

Z wnioskiem o przyznanie Patronatu Starosty Kraśnickiego imprezie lub przedsięwzięciu występuje Organizator. Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu Honorowego Starosty Kraśnickiego nie może być krótszy niż 2 miesiące przed planowaną datą organizacji imprezy lub przedsięwzięcia.

 

Gdzie złożyć wniosek o patronat?

Wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego Starosty Kraśnickiego należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik lub złożyć w Sekretariacie - pok. 101 Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

 

Patronat został przyznany, co dalej?

Organizator powiadamiany jest o przyznaniu patronatu nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku przyznania patronatu należy umieścić informację na ten temat we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych oraz w trakcie trwania imprezy, w widocznym miejscu, umieścić znaki promocyjne Powiatu Kraśnickiego.

Po zakończeniu wydarzenia organizator zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z przebiegu imprezy w ciągu 30 dni od jej zakończenia.

 

Po więcej szczegółów odsyłamy do REGULAMINU. Wykaz wszystkich dokumentów można znaleść TUTAJ.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany