Kraśnicki - malinowy powiat!

Organizatorzy plebiscytu na najpopularniejszego sportowca 2017 r. "Złota Piątka Kraśnickiego Sportu" informują, że przedłużony zostaje termin na zgłaszanie kandydatów do dnia 5 stycznia 2018 r. do godz. 15.00. Pozostałe warunki regulaminu obowiązują bez zmian.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany