Kraśnicki - malinowy powiat!

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Plebiscycie i zgłoszenia kandydatów. Zgłoszeń sportowców mogą dokonać: zawodnicy, rodzice, kluby sportowe z terenu Powiatu Kraśnickiego oraz Organizatorzy. Spośród zgłoszonych i zweryfikowanych przez Organizatorów kandydatów sporządzona zostanie lista sportowców, na których można będzie oddać głos za pośrednictwem kuponów wydrukowanych w gazetach Głos Kraśnicki i Goniec Gazeta Powiatowa między 10 stycznia a 28 lutego 2018 roku. Będzie to jedyna forma głosowania.

Zgłoszenia należy dokonać pisemnie w Wydziale Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kraśniku (pok. 204) do dnia 2 stycznia 2018 r.

W załączeniu Regulamin oraz Karta Zgłoszenia. Szczegółowych informacji na temat Plebiscytu udziela Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kraśniku, tel. (81) 826 17 90.

 

Regulamin

Karta Zgłoszenia

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.