Kraśnicki - malinowy powiat!

logotyp UE [600x187]

Powiat Kraśnicki otrzymał dofinansowanie na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2737L Słodków II – Szastarka Stacja w gm. Kraśnik i gm. Szastarka w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1 272 600,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy zawartą w dniu 30 czerwca 2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Kraśnickim. Całkowita wartość zadania wyniesie 2 mln zł. Powiat Kraśnicki otrzyma pomoc ze środków „EFRROW” w formie refundacji w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji, pozostałe koszty sfinansowane zostaną ze środków własnych Powiatu Kraśnickiego oraz Gminy Kraśnik i Gminy Szastarka. Celem operacji jest poprawa dojazdu do miejsc użyteczności publicznej, poprawa bezpieczeństwa i dostępności do dróg wyższej kategorii poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2737L w  miejscowości Słodków Trzeci  w gm, Kraśnik i w miejscowości Szastarka. Łącznie przebudowanych zostanie 5,395 km drogi powiatowej Nr 2737L.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany