Kraśnicki - malinowy powiat!

logotyp UE [600x187]

Powiat Kraśnicki otrzymał dofinansowanie na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2711L Gościeradów – Kosin w gm. Gościeradów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 632 482,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy zawartą w dniu 30 czerwca 2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Kraśnickim. Całkowita wartość zadania wyniesie około 1 mln zł. Powiat Kraśnicki otrzyma pomoc ze środków „EFRROW” w formie refundacji w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji, pozostałe koszty sfinansowane zostaną ze środków własnych Powiatu Kraśnickiego i Gminy Gościeradów. Celem operacji jest poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich, lokalnych instytucji oraz lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2711L na odcinku 2,530 km w miejscowościach Gościeradów Plebański i Łany w gm. Gościeradów.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany