Kraśnicki - malinowy powiat!

logotyp UE [600x187]

Powiat Kraśnicki otrzymał dofinansowanie na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2639L Józefów - Dzierzkowice w gm. Dzierzkowice” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 763 559,00 zł. zgodnie z umową o przyznaniu pomocy zawartą w dniu 30 czerwca 2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Kraśnickim. Całkowita wartość zadania wyniesie około 1,2 mln zł. Powiat Kraśnicki otrzyma pomoc ze środków „EFRROW” w formie refundacji w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji, pozostałe koszty sfinansowane zostaną ze środków własnych Powiatu Kraśnickiego i Gminy Dzierzkowice. Celem operacji jest poprawa dojazdu do Szkoły Podstawowej w Dzierzkowicach – Woli i Schroniska Młodzieżowego oraz Świetlicy wiejskiej w Sosnowej Woli. Poprawa dostępności do dróg wyższej kategorii poprzez przebudowę drogi powiatowej na odcinku Dzierzkowice - Józefów n.Wisłą. Łącznie przebudowanych zostanie 3,382 km drogi powiatowej Nr 2639L w miejscowościach Sosnowa Wola i Dzierzkowice Wola.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany