Kraśnicki - malinowy powiat!

Najcenniejsze obiekty zabytkowe zachowały się w Kraśniku – centrum powiatu.
 
1. Kościół parafialny Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kraśniku o XV-wiecznym gotyckim rodowodzie, później przebudowany,  z renesansowymi nagrobkami Tęczyńskich wykonywanymi w warsztatach znanych włoskich mistrzów, renesansowym ołtarzem głównym i XVII wiecznymi stallami. Kościół jest częścią Klasztoru Kanoników Regularnych z XV w., rozbudowanego w XVII i XVIII w.

Zdjęcie przedstawia budynek kościoła parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kraśniku [600x450]

2. Dwie Bóżnice z XVII i XIX w. z ocalałą bimą i fragmentami polichromii.

 Zdjęcie przedstawia Mała i Dużą Synagogę w Kraśniku [640x480]


3. Barokowy kościół szpitalny św. Ducha z rokokowym wyposażeniem.

Zdjęcie przedstawia budynek kościoła pod wezwaniem Świętego Ducha w Kraśniku [600x450]

4. Wzgórze zamkowe z zachowanymi fosami, kryjące siedziby dawnych właścicieli miasta.

5. Rynek zbudowany w układzie czworobocznym z częściowo zachowaną zabudową sięgającą XIX w.

 


 

Na terenie powiatu zachowane najstarsze obiekty mają przeważnie charakter sakralny:

 • drewniany kościół filialny o konstrukcji zrębowej, ufundowany w 1740 r. przez Jana Tomasza Morsztyna w Annopolu,

 Zdjęcie przedstawia drewniany budynek kościoła pod wezwaniem Świętego Joachima i Świętej Anny w Annopolu [600x450]

 • drewniany kościół parafialny z lat 1730-48 we wsi Dzierzkowice z późnobarokowym i rokokowym wyposażeniem wnętrza,

 Zdjęcie przedstawia drewniany budynek kościoła pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i Marii Magdaleny pierwotnie pod wezwaniem Świętego Mikołaja [600x395]

 • drewniany kościół w Rzeczycy Księżej, ufundowany przez kanoników regularnych z Kraśnika sięgający 1742 roku, z bogato zdobionym wnętrzem z połowy XIX w,

 Zdjęcie przedstawia drewniany budynek kościoła pod wezwaniem Krzyża Świętegow Rzeczycy Księżej [600x450]

 • kościół z drugiej połowy XVIII w. w Urzędowie z barokowym wyposażeniem wnętrza,

Zdjęcie przedstawia budynek kościoła pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Urzędowie [600x800]

 • drewniany kościół parafialny z 1722 w Rzeczycy Ziemiańskiej wraz z zabytkową dzwonnicą,

Zdjęcie przedstawia budynek kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego wraz z zabytkową dzwonnicą w Rzeczycy Ziemiańskiej [600x387]

 • drewniany kościół z XVII wieku w Borowie, gm. Annopol,

Zdjęcie przedstawia drewniany budynek kościoła pod wezwaniem Świętego Andrzeja Apostoła w Borowie [600x450]

 • późnoklasycystyczny  kościół z połowy XIX wieku w Zakrzówku,

Zdjęcie przedstawia budynek kościoła pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Zakrzówku [1024x653]

 • murowany kościół  z połowy XVII w. w Wilkołazie,

Zdjęcie przedstawia budynek kościoła pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Wilkołazie [600x399]

 • murowany kościół z 1628r. w Popkowicach (gm. Urzędów)

Zdjęcie przedstawia budynek kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy Przenajświętszej w Popkowicach [600x450] 

 •  Ewenementem w skali kraju jest  tak zwana „trójkątna” kaplica w Stróży.  Murowana, późnobarokowa (z lat 1766-67) kaplica zbudowana jest na rzucie trójkąta z zaokrąglonymi narożami i kwadratową kruchtą od frontu.

 Zdjęcie przedstawia budynek kościoła na planie trójkąta pod wezwaniem Świętej Trójcy w Stróży Kolonii [600x801]


 • Z obiektów niesakralnych warto wymienić zespół pałacowy Prażmowskich i Suchodolskich w Gościeradowie wraz z parkiem i zachowanym spichlerzem murowanym z II poł. XVIII w. W obiektach mieści się obecnie Dom Pomocy Społecznej dla osób z upośledzeniem umysłowym  i ośrodek rehabilitacyjny. 

Zdjęcie przedstawia budynek pałacowy Prażmowskich [600x450]

Zdjęcie przedstawia budynek murowanego spichlerza z drugiej połowy osiemnastego wieku [600x450]

 • Podobną funkcję pełni XVII-wieczny zespół dworsko-parkowy w Olbięcinie. W rozległym parku rosną rzadkie drzewa korkowiec amurski, grójeczniki japońskie i lipa krymska.

 

 • Parki podworskie z ciekawym, niejednokrotnie zabytkowym drzewostanem zachowały się między innymi w Moniakach, Skorczycach, Dzierzkowicach, Popkowicach, Sosnowej Woli, Wilkołazie i  Stróży.

 

 • Z zabytków archeologicznych warto zobaczyć jedyne w okolicy dobrze zachowane grodzisko wczesnośredniowieczne z XVIII-IX w.- w Leszczynie koło Urzędowa oraz ślady zamczysk w Kraśniku i Dzierzkowicach .

 

 • Ciekawe obiekty kwalifikujące się do ochrony zabytkowej to stare młyny, tradycyjne obiekty mieszkalne i gospodarcze, jako przykłady zabudowy wiejskiej i małomiasteczkowej oraz kapliczki i krzyże przydrożne.

 

 • Na terenie gminy Urzędów na uwagę zasługuje sanktuarium św. Otylii w Urzędowie. Kapliczka, pochodząca z 1890 r. stanowi unikalne miejsce sakralne. Jest drewniana i skromna. Jednocześnie w swej prostocie piękna, zwłaszcza w oprawie wiodącej do niej alei lipowej z figurkami świętych i otaczających ją łąk i lasów. Wierni z okolicznych miejscowości przybywają tu, by poprzez modlitwę oczyścić swą duszę i uleczyć ciało dzięki wodzie z bijącego tu źródełka. Wiara ludu mówi, że czysta, źródlana woda koi dolegliwości oczu i gardła,

Zdjęcie przedstawia sanktuarium świętej Otylii w Urzędowie [600x800]

 • Niemymi świadkami historii są cmentarze i mogiły wojenne, poczynając od powstania styczniowego, wreszcie nagrobki na cmentarzach, w tym klasycystyczne z przełomu XVIII i XIX w.- ciekawe, stylowe przykłady małej architektury. Cmentarze wojenne z I wojny światowej zachowały się we wsi Boby (gm. Urzędów), w gm. Dzierzkowice (tzw. „Wolski Bór”) oraz w Kraśniku w okolicy stacji kolejowej. Na końcu wsi Bęczyn zachowały się dwie zbiorowe mogiły wojenne z I wojny światowej. Na cmentarzu w Blinowie znajduje się mogiła i pomnik powstańca z 1863r. Adama Remiszewskiego.

 

 • Wśród cmentarzy wyróżniają się kirkuty, upamiętniające tragiczną zagładę społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej. Na terenie powiatu zachowały się kirkuty w Kraśniku , Annopolu ( w tym 12 macew z okresu międzywojennego) i Urzędowie oraz szczątkowo w Zakrzówku 

 

 • Świadectwem tragicznych wydarzeń, jakie rozegrały się na naszym terenie są zbiorowe mogiły ofiar niemieckiej pacyfikacji z 1944 roku w Borowie (605 ofiar) oraz we wsi Szczecyn, gdzie z rąk okupanta faszystowskiego zginęło 216 mieszkańców.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.