Kraśnicki - malinowy powiat!

Na terenie powiatu kraśnickiego funkcjonują 3 domy pomocy społecznej:

Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku – przeznaczony dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych, dysponuje 65 miejscami. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2015 wynosi 2.696,00 zł

 

Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach
przeznaczony dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych, dysponuje 183 miejscami. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2015 wynosi 2.463,00 zł

 

Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie
przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dysponuje 66 miejscami. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2015 wynosi 2.942,00 zł.


Więcej wiadomości na temat wskazanych Domów Pomocy Społecznej na stronie:
http://pcpr-krasnik.powiatkrasnicki.pl/cms/19410/domy_pomocy_spolecznej

Zapraszamy również do odwiedzenia stron Domów Pomocy Społecznej na Facebooku, gdzie znajdziecie Państwo informacje na temat bieżących działań poszczególnych ośrodków.

- DPS w Kraśniku,

- DPS w Popkowicach,

- DPS w Gościeradowie.


logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.