Kraśnicki - malinowy powiat!

Powiatowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej, która ma za zadanie pomagać ludziom
„w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych,
których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”.
Nikogo więc nie wyręczamy lecz wspólnie poszukujemy rozwiązań i służymy wsparciem w sytuacjach,
z którymi człowiek często nie może poradzić sobie sam.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela wsparcia wszystkim mieszkańcom powiatu kraśnickiego,
jeżeli powodem oczekiwania pomocy jest:


● sieroctwo

● niepełnosprawność

● przemoc w rodzinie

● bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych

● brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki
opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze

● zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności

● udzielenie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

● uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności

 

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej strony
http://pcpr-krasnik.powiatkrasnicki.pl/

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Ewa NowakGodziny pracy instytucji:
poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.00

 
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany