Kraśnicki - malinowy powiat!

W dniu 25 czerwca 2015 r. w Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji w Kraśniku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie kraśnickim”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju  szkół.

W konferencji udział wzięli m.in. p. Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty, reprezentujący również Wojewodę Lubelskiego, p. Grzegorz Taradyś – Dyrektor Regionalnego Biura Projektu Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego, p. Andrzej Maj – Starosta Kraśnicki.

W pierwszej części konferencji została omówiona realizacja Rocznych Planów Wspomagania na przykładzie przedszkola i wszystkich typów szkół biorących udział w projekcie. Pani Edyta Dudzińska – Dyrektor ds. Pedagogicznych Niepublicznego Przedszkola „Gwiazdeczka” w Kraśniku przedstawiła projekt pn. „Tropiciele zapachów”.

Pani Dorota Kałasz – Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji i dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzeczycy Ziemiańskiej oraz p. Małgorzata Piątek – Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji i Dyrektor Zespołu Szkół w Skorczycach omówiły realizację RPW w szkołach, gdzie pełnią funkcję dyrektorów z perspektywy uczestnika projektu, a także z perspektywy SORE. Następnie głos zabrał p. Krzysztof Staruch – dyrektor ZS Nr 2 w Kraśniku, pełniący w projekcie funkcję koordynatora sieci, który omówił jak przebiegała realizacja projektu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja oraz pracę sieci współpracy i samokształcenia, którą kierował.

Wnioskami z realizacji projektu z perspektywy koordynatora sieci oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Księżomierzu podzielił się p. Krzysztof Wronka.

Prezentację obrazującą działania sieci współpracy i samokształcenia „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych przedstawiła p. Ewa Kapuścińska – koordynator sieci, neurologopeda w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kraśniku.

Druga część konferencji rozpoczęła się od krótkiego wykładu p. Małgorzaty Nowak – eksperta WODN KURSOR w Lublinie na temat Szkoła jako instytucja ucząca się. Swoimi spostrzeżeniami z realizacji projektu z perspektywy firmy szkoleniowej podzieliła się p. Grażyna Zawadzak – Dyrektor WODN KURSOR w Lublinie. Firma KURSOR zrealizowała 2448 godzin warsztatów, szkoleniowych rad pedagogicznych, konsultacji grupowych i indywidualnych w 51 szkołach i przedszkolach biorących udział w projekcie oraz 168 godzin szkoleniowych w sieciach. Efekty realizacji projektu przedstawił p. Andrzej Miśkiewicz – Dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kraśniku, pełniący w projekcie funkcję Asystenta Dyrektora.

Podsumowania Projektu dokonała p. Agnieszka Drozd – Dyrektor ProjektuPodsumowując realizację projektu na dzień dzisiejszy trudno jeszcze stwierdzić w jakim stopniu wiedza i umiejętności nauczycieli z otrzymanego wsparcia przełożą się na praktykę szkolną. Zauważalne efekty przyjdą dopiero w kolejnym roku szkolnym. Niemniej jednak dzięki temu pilotażowi przetestowaliśmy w praktyce założenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli. Na pewno dobrym efektem było zaktywizowanie większej grupy nauczycieli, wsparcie z zewnątrz dla dyrektora szkoły/przedszkola, doskonalenie i rozwój umiejętności technicznych, w tym wykorzystanie narzędzi informatycznych, a potrzeby są znacznie większe w tym zakresie, co potwierdzają koordynatorzy sieci współpracy i samokształcenia. Mam świadomość, że uczestnictwo w projekcie było dla Państwa nauczycieli bardzo dużym obciążeniem. Dlatego jeszcze raz dziękuję za dobrą współpracę i poświęcony czas. Myślę chyba podobnie jak i Państwo, że wszelkie działania związane z doskonaleniem są cenne, bo w efekcie przekładają się na bezpośrednią prace z dzieckiem.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.