Kraśnicki - malinowy powiat!

Kierownik: mgr Jerzy Marek Rak
tel.: 015 838 14 11; 015 838 12 47
fax: 0-15 838 11 04

Biuro WTZ czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

http://www.lfoon.lublin.pl/~dpsgoscieradow

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowierozpoczął działalność 3 listopada 1997 r.
WTZ mieści się w Ośrodku Rehabilitacyjnym zaadaptowanym ze starego zabytkowego Spichlerza. Obiekt jest całkowicie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Sam Spichlerz okalają liczne pasy zieleni, park, korty, stawy.

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi rehabilitację zawodową, społeczną i usprawniającą dla 30 osób niepełnosprawnych ze środowiska. Jest to placówka koedukacyjna i integracyjna. W zajęciach uczestniczą osoby z różnym stopniem niepełnosprawności, począwszy od schorzeń neurologicznych, poprzez niesprawności ruchowe, schorzenia psychiczne lub upośledzenia umysłowe.

W chwili obecnej prowadzona jest rehabilitacja zawodowa i społeczna w 6 pracowniach:

 • rozwijania umiejętności społecznych i samoobsługi
 • rozwijania umiejętności zawodowych
 • arteterapii
 • manufaktury
 • stolarsko - konserwatorska
 • informatyczno – poligraficzna.

W celu realizacji zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej prowadzonych jest szereg zajęć z:

 1. ogólnego usprawniania,
 2. rozwijania umiejętności życia codziennego,
 3. przygotowania do życia w środowisku społecznym,
 4. rozwijania psychofizycznej sprawności niezbędnej w pracy,
 5. rozwijania umiejętności zawodowych.

Wszystkie zajęcia prowadzone są według indywidualnych programów rehabilitacyjnych opracowanych przez Radę Programową WTZ, z uwzględnieniem sugestii lekarzy o odpowiedniej specjalności, samych uczestników i wskazówek rodziców lub opiekunów. Mozolna praca uczestników i personelu oraz współpraca rodziców dają pozytywne efekty w terapii.
Uczestnicy warsztatów biorą udział w wycieczkach krajoznawczo-turystycznych, wyjazdach do kina, teatru, muzeum, ZOO, historycznych miejsc naszego kraju.

Od 14 maja 2007 roku czterech uczestników WTZ, w ramach terapii zawodowej bierze udział w praktykach zawodowych w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie. Praktyki odbywają się 2 razy w tygodniu we wtorki i czwartki po 7 godzin z udziałem terapeuty z WTZ na stanowisku pomocnik pracownika gospodarczego. W przygotowaniu do dalszych praktyk zawodowych są następne cztery osoby na stanowisko pomoc kuchenna.
W planie jest jeszcze realizacja praktyk zawodowych na stanowisku pomoc referenta administracyjno-biurowego.

W kierunku szerszej rehabilitacji zawodowej 10 osób zostało zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby poszukujące pracy. Trzy osoby niepełnosprawne są zapisane na szkolenia dokształcające organizowane przez PUP w Kraśniku.

W pracowniach WTZ powstaje szereg oryginalnych prac, które sprzedawane są na aukcjach. Fundusze ze sprzedaży przeznaczone są na zajęcia kulturalne autorów prac.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.