Kraśnicki - malinowy powiat!

Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Res Sacra Miser”

Skład Zarządu:

Prezes – Pilniak Lidia
Wice prezes – Jolanta Dziekońska
Skarbnik – Agnieszka Maksim
Sekretarz – Alina Głąb
Członek – Zofia Mazur

Opis prowadzonej działalności. 
Celem działania jest wielostronna pomoc osobom niepełnosprawnym. Terenem działania jest Powiat Kraśnicki (rehabilitacja lecznicza) oraz okoliczne Powiaty w przypadku imprez integracyjnych, kulturalnych czy sportowych lub województwa w przypadku imprez między wojewódzkich. Organizowane imprezy integracyjne, sportowe i wyjazdy krajoznawczo-rekreacyjne pozwalają wyjść osobom niepełnosprawnym, chorym i ubogim z izolacji społecznej. Dają odczucie pewnej osobistej wartości, co sprzyja poprawie kondycji psychicznej i daje tym samym siłę do dalszej walki z kalectwem i samotnością. Działają integrująco na środowisko osób niepełnosprawnych jak również na środowisko lokalne i pozalokalne. Oprócz działań integracyjno - rekreacyjnych SWON aplikuje o środki na działania szkoleniowe dla personelu, opiekunów, rodziców bezpośrednio pracujących  z osobami niepełnosprawnymi. Oprócz tego podopieczni Stowarzyszenia mogą liczyć na dofinansowanie zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego. Rehabilitacja lecznicza i usprawniająca prowadzona jest poprzez NZOZ „MEDOP” w ramach umowy z N.F.Z oddz. lubelski. NZOZ „ MEDOP” powstał w marcu 2000 roku. Średnio miesięcznie z zabiegów korzysta 50 osób. 

Usługi Rehabilitacyjne świadczone przez NZOZ „MEDOP”:
-światłolecznictwo
-laser
-solux
-fizykoterapia
-magnetronic
-diadynamic
-galwatronic
-interdynamic
-pulsotronic
-ultradźwięki
-masaże
-suchy - aerodyn
-elektryczny - opaska
-wodny - wirówka,
-wanna
-indywidualne ćwiczenia korekcyjne

Dane SWON
Numer KRS: KRS 0000025949.       
NIP: 862-14-40-136.    
REGON: 830411290

Kontakt tel. 15 8381147
adres: ul. Folwark 20  23-275 Gościeradów

e-mail: sacramiser@poczta.onet.pl
adres: www.ressacramiser.com.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.