Kraśnicki - malinowy powiat!

Projekt „Od stażu przez umiejętności do sukcesu zawodowego” realizowany jest u pracodawców na podstawie umowy między powiatem kraśnickim i Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu to kwota 3 540 967,50 zł i jest to dofinansowanie w 100% z EFS. Wartością dodaną projektu jest doposażenie pracowni szkolnych w wysokiej jakości sprzęty i urządzenia, których wartość przekracza 1 015 275, 00 zł. 

Głównym celem projektu jest podwyższenie jakości kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu w powiecie kraśnickim poprzez staże we współpracy 3 szkół z pracodawcami, które sprzyjają bardziej praktycznemu przygotowaniu uczniów do potrzeb rynku pracy i przyszłej pracy zawodowej.

W projekcie bierze udział 400 uczniów z Zespołu Szkół w Annopolu, z Zespołu Szkół Centrum  Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Orląt Lwowskich w Urzędowie oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku. Wsparciem objęte zostały placówki kształcenia zawodowego na kierunkach istotnych z punktu widzenia rozwoju województwa lubelskiego (informatyka, mechanika, handlowiec). - Staramy się ożywić szkolnictwo zawodowe w naszym powiecie – wyjaśnia starosta kraśnicki Andrzej Maj. - Ten pomysł na staże zawodowe właśnie temu służy. Stypendia, które otrzymują nasi uczniowie, okazały się skuteczną zachętą do udziału w projekcie. Dodatkowa korzyść to wyposażenie pracowni w nowy sprzęt warty ponad 1 mln zł. Najwyższy czas, bo nasze warsztaty szkolne wyglądają jak relikt zamierzchłych czasów.

Każdy z uczniów ma możliwość odbycia płatnych staży w wymiarze 4 tygodni. Pierwsi z nich rozpoczęli w okresie ferii zimowych i kontynuują w weekendy, inni ukończą lub rozpoczną w okresie wakacji. Staże są komplementarne do praktyk zawodowych.

Staże odbywają się w wymiarze 150 godzin (4 tygodnie) pod nadzorem opiekuna i na podstawie sporządzonego planu stażu. Uczniowie otrzymują również dofinansowanie dojazdów na miejsce stażu, noclegów, wyżywienia, materiałów, ubrań ochronnych i badań lekarskich, które są finansowane ze środków projektowych.

Pracodawcy mają możliwość zgłoszenia nieograniczonej liczby miejsc stażu dla uczniów, uwzględniając jednak możliwości organizacyjne firmy. Opiekun stażu to osoba wskazana przez pracodawcę. Prowadzi indywidualny nadzór nad odbywaniem stażu przez ucznia. Projekt przewiduje refundację pracodawcy całości lub części wynagrodzenia opiekuna, ale nie więcej niż 500 zł bądź refundację pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty w wysokości nieprzekraczającej 10% jego standardowego wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad stażystą), ale nie więcej niż 500 zł.

Pliki do pobrania:

 
Deklaracja uczestnictwa ucznia


Formularz zgłoszeniowy pracodawcy


Regulamin zwrotu kosztów dojazdu


Dziennik stażu


Formularz zgłoszeniowy ucznia


Regulamin rekrutacji uczestników

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.