Kraśnicki - malinowy powiat!

Banner Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w KRaśniku [520x95]

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

DOBRY START”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku rozpoczęło nabór uczestników do projektu systemowego „Dobry Start” na 2011r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROJEKT JEST SKIEROWANY DO:

 • osób niepełnosprawnych

 • wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze

 • rodziców zastępczych

 

Uczestnik projektu musi spełniać następujące warunki:

 • być w wieku aktywności zawodowej

 • korzystać ze świadczeń pomocy społecznej (np. w formie pracy socjalnej)

 • być osobą bezrobotną; nieaktywną zawodowo lub zatrudnioną (zagrożoną wykluczeniem społecznym)

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY BEZPŁATNE:

 • kursy, szkolenia

 • spotkania z doradcą zawodowym,

 • spotkania z psychologiem

 • zabiegi rehabilitacyjne (dla osób niepełnosprawnych)

 • materiały dydaktyczno-szkoleniowe

 • wyżywienie w trakcie trwania szkoleń

 

Rekrutacja trwa od 03 stycznia do 31 marca 2011r.

Szczegółowe informacje w biurze projektu i na stronie internetowej

 

BIURO PROJEKTU:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Grunwaldzka 6, 23-210 Kraśnik

tel. 81/ 826 18 64

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA!


 


Projekt „Dobry Start” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Banner Kapitał Ludzki [500x51]

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany