Kraśnicki - malinowy powiat!

Banner Kapitał Ludzki [505x60]
Powiat Kraśnicki realizuje Projekt

“Kariera zawodowa przed NAMI”
 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu SpołecznegoProgram Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowegoProjekt adresowany jest do uczniów: Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Technikum Informatycznego, Technikum Rolniczego wchodzących w skład Zespołu Szkół w Wólce Gościeradowskiej. 
Ogółem, w ramach projektu, zostanie objętych wsparciem 220 uczniów.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i zdolności do zatrudnienia poprzez dostosowanie kwalifikacji zawodowych uczniów oraz podwyższenie ich wiedzy o możliwościach na rynku pracy.
W ramach projektu uczniowie otrzymają materiały szkoleniowe a przede wszystkim wsparcie z przedmiotów obowiązujących na egzaminie maturalnym: j. polskiego, j. rosyjskiego, j. angielskiego, biologii, matematyki, geografii, historii/WOS-u. 

Nabędą kwalifikacje z zakresu metod tworzenia witryn internetowych, zarządzanie bazami danych, z zakresu usług gastronomicznych, hotelarskich i agroturystyki, z zakresu bhp i chemizacji w rolnictwie. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z pomocy doradcy zawodowego co pozwoli na podniesienie poziomu wiedzy na temat własnych możliwości i o rynku pracy.

Dzięki realizacji projektu dla szkoły w Wólce Gościeradowskiej zostanie zakupione nowe wyposażenie do klasopracowni. M.in. tablica interaktywna, rzutnik, drukarka wielofunkcyjna, mikroskopy, foliogramy, piec do pizzy, kuchnia indukcyjna i gazowo-elektryczna, lodówka, zmywarka, oprogramowanie do grafiki i wiele innych zestawów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu współfinansowanego z EFS. 

Projekt trwa od sierpnia 2010r. do lipca 2012r.

Biuro projektu:
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
ul. Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik (pok. 200)
tel. (81) 825 52 54, 
e-mail: przednami@wp.pl 

 


„Kariera zawodowa przed NAMI”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA


logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany