Kraśnicki - malinowy powiat!


Banner Powiat Kraśnicki turystyka [480x93]
Powiat Kraśnicki pozyskał środki unijne na działania promujące walory turystyczno-kulturowe Ziemi Kraśnickiej. Konferencja inaugurująca projekt "Turystyka aktywna z kulturą w tle na Ziemi Kraśnickiej" odbyła się we wtorek 29 czerwca o godz. 13.00 w CKiP w Kraśniku.

W ramach projektu organizowane będą rajdy piesze i rowerowe mające swój finał na ciekawych wydarzeniach kulturalnych -  Dni Annopola, Międzynarodowe Warsztaty Garncarskie w Urzędowie, Biesiada Agroturystyczna "Święto Malin" w Kraśniku. Wydany zostanie "Leksykon powiatu kraśnickiego" oraz turystyczna mapa powiatu. Projekt zakłada też utworzenie strony internetowej o ofercie turystyczno-kulturowej. Zbudowana zostanie strategia rozwoju turystyki w powiecie, a na wiosnę spoty reklamowe zachęcające do odwiedzenia Ziemi Kraśnickiej pojawią się w lokalnych telewizjach - Lublin, Kielce, Rzeszów. Na bazie Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki Starostwa Powiatowego w Kraśniku uruchomiony zostanie punkt informacji turystycznej.

Głównym celem projektu jest stworzenie podstaw silnego partnerstwa na rzecz rozwoju aktywnej turystyki w powiecie oraz zbudowanie kompleksowej oferty turystycznej w oparciu o bogate walory kulturowe i przyrodnicze. Zapraszamy do współpracy przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, ośrodków kultury, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, lokalnych krajoznawców i osoby prowadzące działalność w sferze rekreacji.

Projekt "Turystyka aktywna z kulturą w tle na Ziemi Kraśnickiej" realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku do września następnego roku. Finansowany jest w ramach Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka  i współpraca międzyregionalna, Działania 7.2 Promocja kultury i turystyki RPO WL. Realizowany w partnerstwie z gminami powiatu i ośrodkami kultury, opiewa na kwotę 371 040zł.


Biuro projektu:

Wydział Kultury, Promocji i Turystyki

Starostwa Powiatowego w Kraśniku, pok. 312

Al. Niepodległości 20

23-210 Kraśnik

tel. 81 826 17 92

Koordynator- Agnieszka Lenart

Więcej szczegółów na stronie www.turystyka.powiatkrasnicki.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.