Kraśnicki - malinowy powiat!

Banner Kapitał Ludzki [500x51]

DOBRY START”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

 

Na realizację projektu systemowego „Dobry Start” w 2009r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku otrzymało kwotę 310 000zł.

Projekt adresowany był do osób niepełnosprawnych oraz wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Uczestnikom projektu udzielono wsparcia poprzez zastosowanie instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej oraz zdrowotnej:

 • 39 osób uczestniczyło w „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych”

 • 15 osób uczestniczyło w „Grupie wsparcia”

 • 10 osób odbyło spotkania z psychologiem

 • 31 osób odbyło spotkania (grupowe i indywidualne) z doradcą zawodowym

 • 9 osób ukończyło szkolenie „Bukieciarstwo z elementami rękodzieła”

 • 5 osób ukończyło szkolenie „Tworzenie witryn internetowych”

 • 10 osób ukończyło kurs prawa jazdy kat. B

 • 7 osób ukończyło szkolenie „Grafika komputerowa w praktyce”

 • 4 osoby ukończyły szkolenie „Kurs przygotowawczy dla wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży”

 • 5 osób ukończyło szkolenie „Podstawy obsługi komputera”

 • 3 osoby ukończyły szkolenie „Wizaż i stylizacja paznokci”

 • 3 osoby uczestniczyły w kursie językowym

 • 1 osoba ukończyła kurs prawa jazdy kat. C

 • 2 osoby ukończyły szkolenie „Technolog robót wykończeniowych”

 • 24 osoby uczestniczyły w turnusie rehabilitacyjnym

 • 10 osobom sfinansowano koszt nauki (w szkołach ponadgimnazjalnych, policealnych, wyższych)

 

W roku 2010 projekt będzie kontynuowany, osoby zainteresowane zapraszamy do PCPR, gdzie mieści się biuro projektu.

 

BIURO PROJEKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Grunwaldzka 6, 23-210 Kraśnik

tel. 081 826 18 64 wew. 12, wew. 22, wew. 28

www.pcpr.krasnik.pl


logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany