Kraśnicki - malinowy powiat!

Dobiega końca informatyzacja Starostwa Powiatowego w Kraśniku w  ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej w powiecie kraśnickim”. Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Aktualnie wprowadzany jest elektroniczny obiegu dokumentów. Realizację projektu powiat kraśnicki rozpoczął w lipcu 2006 roku. Zakładał on rozbudowę sieci i adaptację pomieszczenia na serwerownię, ujednolicenie platformy sprzętowej i programowej, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz wdrożenie publicznych punktów dostępu do Internetu. Kompleksowe wdrożenie projektu pozwoli dostosować standard świadczonych usług do założeń społeczeństwa informacyjnego. Realizacja projektu wpłynie na efektywność pracy urzędu i zapewni lepszą obsługę interesantów. Elektroniczny obieg dokumentów, obecnie wdrażany, umożliwi załatwienie spraw urzędowych w „e – urzędzie” za pośrednictwem komputerów osobistych ze stałym dostępem do Internetu. System wspomoże prace urzędników oraz przyspieszy procedury obsługi interesantów poprzez:
• elektroniczne rejestrowanie dokumentów,
• automatyczne wprowadzanie cyfrowej wersji dokumentów do bazy danych oraz ich katalogowanie,
• efektywne zarządzanie (sterowanie) obiegiem dokumentów w strukturze całego urzędu,
•  właściwe dysponowanie czasem pracowników oraz przydzielanie im poszczególnych zadań i procesów,
• definiowanie praw dostępu do poszczególnych spraw oraz dokumentów,
• szybki dostęp do potrzebnych informacji, dzięki możliwości automatycznego wyszukiwania dokumentów według zdefiniowanych parametrów,
• umożliwienie pracy na dokumencie wielu pracownikom,
• nieograniczone możliwości dodawania użytkowników do systemu.
Wśród najważniejszych korzyści wynikających z zastosowania elektronicznego obiegu dokumentów należy wymienić:
• redukcję  kosztów związanych z obsługą interesantów oraz z bieżącą działalnością urzędu,
• podwyższenie jakości obsługi interesanta,
• szybkość przepływu informacji w urzędzie,
• terminowość oraz sprawność realizowanych zadań,
• uporządkowanie procesów biurowych,
• pełną kontrolę oraz ewidencja realizowanych spraw,
• automatyzację powtarzających się czynności,
• zerowe prawdopodobieństwo zaginięcia dokumentów

 

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany