Kraśnicki - malinowy powiat!

SPRZĘT KOMPUTEROWY ZOSTAŁ ZAKUPIONY

Wspieranie rozwoju powiatu kraśnickiego  poprzez rozbudowę  lokalnej  infrastruktury społeczeństwa informacyjnego i wyrównanie dysproporcji pomiędzy regionami w zakresie dostępu  i wykorzystania  Internetu możliwe jest dzięki realizacji projektu pt ,,Rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej w powiecie kraśnickim”. Inwestycja ta współfinansowana jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

            W październiku bieżącego roku Starostwo Powiatowe zakupiło 25 zestawów komputerowych wraz z drukarkami oraz 3 punkty dostępu do Internetu (tzw. Infomaty). Doposażenie budynku Starostwa w nowy sprzęt komputerowy jest jednym z zadań zaplanowanym w/w projekcie. Zakupiony sprzęt pozwoli na podniesienie standardów pracy w urzędzie przekładając się bezpośrednio na zwiększenie profesjonalizmu  obsługi interesantów Starostwa.   Projekt jest przedsięwzięciem pilotażowym  w kwestii tworzenia e- urzędu . Starostwo  będzie pierwszą jednostką administracyjną na terenie powiatu posługującą się elektronicznym obiegiem dokumentów  i podpisem elektronicznym, które już wkrótce zostaną wdrożone. 

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany