Kraśnicki - malinowy powiat!

 Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej Starostwa Powiatowego, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz uruchomienie 3 publicznych punktów dostępu do Internetu (tzw.Infomatów), to działania które będą realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku dzięki pozyskaniu unijnej dotacji.
W dniu 10 lipca 2006 roku Zarząd Powiatu Kraśnickiego podpisał umowę z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim na dofinansowanie projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej w powiecie kraśnickim”. Projekt będzie realizowany w ramach Działania 1.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 277 360,00 PLN.
          Nowy system będzie krokiem w budowie  e – administracji a tym samym społeczeństwa informacyjnego. Wykorzystanie nowych technologii oraz nowych środków przekazu przyczyni się do poprawy jakości zarządzania w samorządzie powiatowym. Jednym  z założeń realizowanego przedsięwzięcia jest  wzrost efektywności funkcjonowania samorządu poprzez skrócenie czasu załatwiania spraw w urzędzie. Wpłynie to także na poprawę standardu usług świadczonych przez administrację. Elektroniczny obieg dokumentów znacznie usprawni pracę w urzędzie, pozwoli na szybszy dostęp do dokumentów potrzebnych interesantom co poprawi sprawności obsługi mieszkańców powiatu oraz jednostek organizacyjnych. Nowoczesna forma komunikowania pozwoli na odejście od dokumentów w tradycyjnej formie i spowoduje zastąpienie ich formą elektroniczną,  pozwoli również zredukować wydatki administracyjne urzędu. Projekt zostanie zrealizowany w oparciu o najnowsze technologie. Ich zastosowanie umożliwi w przyszłości integrację urzędu z innymi jednostkami administracyjnymi oraz podmiotami użyteczności publicznej. Dzięki tej inwestycji w przyszłości będzie możliwe zaoferowanie obywatelom usług publicznych on-line, które będą miały wpływ na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej powiatu.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany