Kraśnicki - malinowy powiat!

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - mgr inż. Marcin Kwiatek
Al. Niepodległości 10 A
23-204 Kraśnik

tel. 81 825 31 07

Do zadań PINB w Kraśniku należą:

  • działalność inspekcyjno - kontrolna, polegająca na wykonywaniu inspekcji terenowych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
  • nadzór nad postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych oraz nad prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej.

PINB w Kraśniku - jako organ administracji rządowej działajacy na terenie powiatu kraśnickiego - jest zobligowany do podejmowania odpowiednich działań na każde wystapienie osób wnoszących żądanie, jeśli tylko rozpatrzenie pisma, skargi lub wniosku znajduje się we właściwośi rzeczowej i miejscowej organu.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.