Kraśnicki - malinowy powiat!

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku

Komendant Powiatowy PSP w Kraśniku - mł. bryg. mgr inż. Tomasz Michalczyk

ul. Obwodowa 1
23-200 Kraśnik

tel. 81 884 34 88
fax 81 826 41 57


W ramach programu budowy zintegrowanego ratownictwa medycznego we współpracy z Zarządem Powiatu i SP ZOZ przystąpiono do utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego na bazie Powiatowego Stanowiska Kierowania KP PSP w Kraśniku. Zakupiono sprzęt informatyczny i łączności, co wydatnie poprawiło wymianę informacji o zagrożeniach i zdarzeniach pomiędzy służbami ratowniczymi. Uległ skróceniu czas dojazdu wszystkich służb niezbędnych do usunięcia zagrożenia i udzielenia pomocy poszkodowanym. Na terenie powiatu zorganizowanych jest 82 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, zrzeszające 2985 czynnych mężczyzn. Jest też 21 członkiem Kobiecej Drużyny Pożarniczej. Powiatowa Komenda Straży Pożarnej współpracuje głównie z jednostkami włączonymi do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - 12 jednostek w powiecie.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.