Kraśnicki - malinowy powiat!

Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku

Komendant Powiatowy Policji - nadkom. Jacek Dzikowski

ul. Lubelska 83
23-200 Kraśnik

tel. 81 826 22 51
fax 81 826 22 44

www.policja.krasnik.pl
e-mail: policja@policja.krasnik.pl

        
Komisariat Policji w Kraśniku  - tel. 81 825 64 77
Komisariat Policji w Annopolu - tel. 15 861 35 00

W strukturze organizacyjnej Komendy wyodrębniono dwa Komisariaty (w dzielnicy fabrycznej Kraśnika i Annopolu), ponadto w każdej gminie znajduje się Posterunek Policji. Aby ułatwić mieszkańcom szybki kontakt z funkcjonariuszami policji, w Komendzie oraz obydwu Komisariatach prowadzone są dyżury całodobowe. Ważną rolę w pracy kraśnickiej policji odgrywa współpraca z lokalną społecznością.
       


Uruchomiony został specjalny, anonimowy telefon zaufania komendanta powiatowego - 081 825 10 50, pod którym zgłaszane są przez mieszkańców uwagi dotyczące pracy kraśnickich policjantów, stanu bezpieczeństwa w powiecie oraz informacje o popełnionych przestępstwach. Od trzech lat działa także strona internetowa Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.