Kraśnicki - malinowy powiat!

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku
Dyrektor - Marta Gajewska
z-ca Dyrektora - Michał Kondracki

tel. 81 826 41 26, fax.  81 825 10 27

23-204 Kraśnik
ul. Szpitalna 2A

  
e-mail: zdp@powiatkrasnicki.pl

strona www: http://zdp-krasnik.powiatkrasnicki.pl/


Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku jest jednostką Starostwa Powiatowego w Kraśniku. Naszym zadaniem jest zapewnienie właściwego stanu technicznego drogom powiatowym.


Godziny  pracy:

 

a) siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku

poniedziałek – piątek w godz. od 7 do 15

b) Siedziby Obwodów Drogowych:

w Spławach Odwód Drogowy nr I,
w Szastarce Odwód Drogowy nr II,

c) wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.