Kraśnicki - malinowy powiat!

Rodzinny Dom Dziecka w Kraśniku
Krzysztof Wilk
23-200 Kraśnik, ul Spółdzielcza 8/56

tel. 081 825 27 78

strona www: http://rdd-krasnik.powiatkrasnicki.pl/

Człowiek jest tyle wart, ile może pomóc drugiemu człowiekowi...

Rodzinny Dom Dziecka w Kraśniku realizuje zadania opieki całkowitej dzieci i młodzieży w warunkach naturalnego środowiska rodzinnego.
Obecnie w placówce przebywa 6 dzieci.
Do rodzinnego domu dziecka kierowane są dzieci w różnym wieku pozbawione opieki rodzicielskiej.
Mogą one przebywać w placówce do 18 roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki - do 25 roku życia.

Działalność placówki charakteryzuje:

  • rodzinny charakter wychowania,
  • stała opieka wychowawcza, dająca poczucie stabilizacji do momentu rzeczywistego usamodzielnienia się,
  • ochrona rodzeństwa przed rozłączeniem,
  • mała liczba wychowanków, pozwalająca im na zachowanie własnej indywidualności i sprzyjająca szybkiemu dostrzeganiu wszelkich nieprawidłowości w ich rozwoju i zachowaniu,
  • życie w rodzinie, umożliwiające obserwację postępowania osób dorosłych,
  • a także stałe pełnienie obowiązków przygotowujących do funkcjonowania we własnej, przyszłej rodzinie.

Nadzór nad pracą rodzinnego domu dziecka sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.