Kraśnicki - malinowy powiat!

Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach
Popkowice 1
23-250 Urzędów
tel. (081) 821-31-13
fax. (081) 821-31-34
e-mail: dps@dpspopkowice.pl

strona www: http://dpspopkowice.pl/


Dyrektor - Mariola Siek

tel. (081) 821-31-13 wew.67

Kierownik Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego - mgr Katarzyna Kępa
tel. (081) 821-31-13 wew.41

Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach jest najstarszym domem pomocy społecznej w powiecie kraśnickim i funkcjonuje od 25 września 1950 roku.

Dom jest placówką typu stacjonarnego przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Dom posiada 186 miejsc.
Do zadań domu należy zapewnienie podstawowych potrzeb bytowych, usług opiekuńczych, usług wspomagających, potrzeb zdrowotnych.

Dominującym kierunkiem pracy domu jest realizacja zadań pielęgnacyjno – opiekuńczych. Praca personelu ukierunkowana jest na dobro mieszkańców, którego jednym z celów jest utrzymanie ich jak najdłużej  w sprawności psycho – fizycznej. 

Dom prowadzi różne formy działalności: terapię zajęciową, rehabilitację, usprawnianie poznawcze, trening życia codziennego, aktywizację ruchową, pomoc psychologiczną. 
Zagospodarowaniem wolnego czasu mieszkańców, zajmują się: instruktorzy terapii, opiekunowie, rehabilitanci, masażyści, pracownicy socjalni i pielęgniarki i opiekunowie.
Mieszkańcy uczestniczą w imprezach kulturalnych w środowisku i na terenie domu oraz biorą udział w obrzędach religijnych w miejscowej parafii. Mieszkańcy domu wyjeżdżają również na wycieczki krajoznawcze, uczestniczą w przeglądach artystycznych domów pomocy społecznej, w spotkaniach opłatkowych, rekolekcyjnych, ogniskach i wieczorkach tanecznych. Mieszkańców domu odwiedzają dzieci i młodzież z okolicznych szkól i przedszkoli. 

Na terenie domu działa od 2006 roku grupa teatralna „Wrzosy”, która od 2007 roku  należy do „Nieprzetartego Szlaku” – międzynarodowego ruchu osób niepełnosprawnych, ich instruktorów i wolontariuszy. Mieszkańcy uczestniczą w wielu, nawet międzynarodowych (Lwów), przeglądach twórczości teatralnej i osiągają imponujące sukcesy.

Funkcjonowanie domu ubogaca Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej „Serafitek”.

Siostry „Serafitki” pracują wśród mieszkańców DPS w Popkowicach od 1958 roku.
Przez lata swojej działalności wypełniają swój charyzmat, jako pielęgniarki i opiekunki, a od roku 1991 pracują także w terapii zajęciowej.
O sprawy religijne mieszkańców dba również kapelan domu, proboszcz miejscowej parafii.

Działania statutowe domu wspiera Stowarzyszenie „Pomocna dłoń”, które funkcjonuje przy od 2009 roku.

Majątek domu stanowi:

  • działka o powierzchni 6,57 ha (na której położone są niżej wymienione obiekty)
  • budynek mieszkalny z kotłownią opalaną gazem ziemnym, kuchnią, pralnią
  • budynek mieszkalny Fundacji Sue Ryder
  • budynek mieszkalny dla sióstr zakonnych wraz z kaplicą dla mieszkańców
  • budynek administracyjny
  • budynki gospodarcze (portiernia, kostnica, pomieszczenie warsztatowo-magazynowe, stodoła, obora)
  • biologiczna oczyszczalnia ścieków

Dom otoczony jest parkiem na terenie, którego znajduje się sieć dróg wewnętrznych, chodniki i zjazdy dla wózków inwalidzkich wyłożone kostką brukową. Dom posiada własne ujęcie wody oraz podłączony jest do wodociągu lokalnego. Dysponuje 2 samochodami i ciągnikiem.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.