Kraśnicki - malinowy powiat!

Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie 
"RES SACRA MISER"  - "Ubogi rzeczą świętą"
                            - to dewiza naszego Domu ....
Dyrektor: mgr Elżbieta Spyra
ul. Folwark 20 23-275 Gościeradów

tel. 015 838 11 47, fax 015 838 11 04
e-mail: dpsg@wp.pl
strona www: http://dps-goscieradow.powiatkrasnicki.pl/
archiwalna strona www: www.dpsgoscieradow.pl

Dom Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie zlokalizowany jest w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym z II połowy XVIII wieku. Jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Posiada 66 miejsc.

Dom utrzymuje stałą współprace z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Kraśniku. Placówka ta wydaje skierowania na zajęcia rewalidacyjne i do Szkoły Życia. Siedemnaścioro dzieci do 25 roku życia jest objętych zajęciami rewalidacyjnymi, ośmioro dzieci uczęszcza na zajęcia do Szkoły Życia, dla jednego dziecka prowadzone jest nauczanie indywidualne. Zajęcia pedagogiczne w naszym Domu prowadzą pedagodzy z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olbięcinie.

Bezpośrednią opiekę nad wychowankami sprawują trzy zespoły terapeutyczno - opiekuńcze, składające się z personelu merytorycznego danego Zespołu.

Głównym celem pracy terapeutycznej Zespołu pierwszego jest maksymalne usprawnienie i usamodzielnienie mieszkańców. Służą temu różnorodne zajęcia, takie jak: nauka umiejętności samoobsługi, prace kulinarne, zajęcia plastyczne, artystyczne, sportowe. Prowadzone są również zajęcia z ogrodnictwa, a także z zooterapii i hipoterapii.

Pod opieką Zespołu Drugiego i Trzeciego znajdują się głównie osoby z głębokim upośledzeniem umysłowym i z zaburzeniami psychicznymi, po części również niesprawne ruchowo. Celem działania zespołów jest zapewnienie dzieciom i młodzieży poczucia bezpieczeństwa, maksymalne usprawnienie i usamodzielnienie przez systematyczną naukę podstawowych czynności życiowych i rehabilitację. Wychowankowie uczestniczą systematycznie:
w rehabilitacji leczniczej i usprawniającej, hipoterapii, terapii sensorycznej w Sali Doświadczania Świata. 

Każdy Zespół dla swoich podopiecznych organizuje wycieczki, biwaki, ogniska, spacery, uroczystości imieninowe.
Placówka co roku jest organizatorem  powiatowej  imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka, na której organizowane są zawody sportowe, aukcje, występy artystyczne oraz rekreacyjne przejazdy konno i bryczką.

Dom posiada nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców domu i powiatu z zakresu: fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii w ramach powszechnego ubezpieczenia.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.