Kraśnicki - malinowy powiat!

Dom  Pomocy Społecznej w Kraśniku
Dyrektor - Katarzyna Skorupa
23-200 Kraśnik, ul. Oboźna 36
tel. 81 825 27 21, fax 81 825 20 51,

e-mail dpskr@poczta.onet.pl 

strona www: http://dps-krasnik.powiatkrasnicki.pl/

  

Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku funkcjonuje od 1 maja 1991 r. i przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych. Dysponuje 62 miejscami. Dom posiada kaplicę, świetlicę, pokój dziennego pobytu, gabinet pielegniarski i lekarski, gabinet rehabilitacji, stołówkę, windę oraz 2 pokoje mieszkalne dwuosobowe, 1 pokój mieszkalny jednoosobowy i 28 pokoi dwuosobowych.

Organizacja pracy domu oparta jest na indywidualnych planach opieki, dzięki temu mieszkaniec ma możliwość wyboru własnego stylu życia - oczywiście w granicach możliwości lokalowych i finansowych placówki.
Opieka w domu opiera się na pełnej akceptacji człowieka, jego wad, zalet i przyzwyczajeń.

Całość prac w zakresie realizacji indywidualnych planów opieki wykonuje zespół terapeutyczno - opiekuńczy.

Oprócz usług bytowych dom świadczy również całodobowe usługi opiekuńcze, tj.: pomoc w podstawowych czynnościach  życiowych, pielęgnacyjnych oraz pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

Świadczone są również usługi rehabilitacyjne. Podstawowe zabiegi wykonuje pracownik fizjoterapii w gabinecie rehabilitacji.

Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie na miejscu ze świadczeń zdrowotnych. Do lekarzy specjalistów mieszkańcy dowożeni są do przychodni specjalistycznej w Kraśniku i w Lublinie.
Mieszkańcy mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności poprzez udział w zajęciach terapeutycznych.

Dom organizuje mieszkańcom wolny czas poprzez ich udział w imprezach kulturalnych (wycieczki, zabawy, wieczorki taneczne, ogniska, wyjazdy do zaprzyjaźnionych DPS itp.) oraz stwarza możliwość korzystania z biblioteki.
W świetlicy DPS odbywają się występy młodzieży szkolnej, a także dzieci z przedszkoli. Z mieszkańcami Domu  współpracują wolontariusze.

Wolny czas mieszkańcy spędzają również na działce rekreacyjnej, przyjmują w odwiedzinach swoją rodzinę, znajomych, wyjeżdżają na urlopy do swoich rodzin, korzystają z turnusów rehabilitacyjnych.

Mieszkańcy mają możliwość pełnego zaspokajania potrzeb religijnych.
Przy DPS działa chór, który uświetnia wszystkie uroczystości. Mieszkańcy biorą również udział w przeglądach twórczości DPS.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.