Kraśnicki - malinowy powiat!

I N F O R M A C J A

Interesantów Starostwa Powiatowego w Kraśniku w sprawach skarg  i  wniosków przyjmują:

1. Starosta, Wicestarosta lub wyznaczona przez Starostę osoba w każdy wtorek w godz.  od 14:00 do 16:30.

2. Kierownicy Wydziałów w dni i w godzinach pracy Starostwa.

3. Przewodniczący Rady Powiatu w każdy wtorek w godz. od 15.30 do 16.00.


Właściwy w sprawach przyjmowania i załatwiania (kierowania do właściwych komórek organizacyjnych) skarg i wniosków jest    Wydział Organizacyjny.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany