Kraśnicki - malinowy powiat!

Geodeta Powiatowy mgr inż. Leszek Sobański

ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik
tel./fax (081) 826-41-50, (081) 826-41-09

Wewnętrzne komórki organizacyjne wydziału:

  • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  • Referat do spraw ewidencji gruntów i budynków
  • Stanowisko do spraw organizacyjnych
  • Punkt obsługi interesantaCZAS PRACY
(Obsługa klienta) poniedziałek-piątek: 8.00 - 15.00

Do Wydział Geodezji należą sprawy z zakresu:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

  a) prowadzenie dla obszaru powiatu:

     – ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

     – geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zwanej "powiatową bazą GESUT",

     – gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

  b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości,

  c) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych,

  d) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000,

  e) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,

2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

3) zakładanie osnów szczegółowych;

5) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;

6) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany