Kraśnicki - malinowy powiat!

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  w Olbięcinie
Dyrektor:  mgr inż. Zbigniew Wilkołek

Olbięcin 139
23-230 Trzydnik Duży
tel. (015) 873 14 24
fax. (015) 873 20 14

Wicedyrektorzy:
mgr Anna Niekra
mgr Anna Kot

e-mail: soswolbiecin@poczta.onet.pl

Zapraszamy na nową stronę: sosw-olbiecin.powiatkrasnicki.pl

 

oferta edukacyjna - pobierz

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.