Kraśnicki - malinowy powiat!

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  w Olbięcinie

Dyrektor: mgr inż. Zbigniew Wilkołek

Wicedyrektorzy:
mgr Anna Niekra
mgr Anna Kot

Olbięcin 139
23-230 Trzydnik Duży

tel 15 873 14 24
fax 15 873 20 14
e-mail: soswolbiecin@poczta.onet.pl
www.sosw-olbiecin.powiatkrasnicki.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany