Kraśnicki - malinowy powiat!

Powiat Kraśnicki jest organem prowadzącym dla następujących szkół ponadgimnazjalnych:

1. Zespołu Szkół Nr 1 w Kraśniku
Dyrektor
mgr Piotr Miecznikowski
Wicedyrektorzy:
dyr. mgr Wioletta Skrzyńska
dyr. mgr Dariusz Ćwieka

ul. Armii Krajowej 25;
23-200 Kraśnik;
tel.0-81 825 24 26;
tel./fax. 0-81 884 34 17

e-mail: sekretariat.1lo@gmail.com
www.1lo.krasnik.pl
zs1-krasnik.powiatkrasnicki.pl

2. Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku
Dyrektor
mgr Grażyna Jach
Wicedyrektorzy:
mgr Ryszard Piórkowski
mgr Mariusz Płecha

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25
23-210 Kraśnik
tel/ fax. 81 825 69 86
tel. 81 825 60 16

e-mail:rey@rey.edu.pl
zsnr2_rey@wp.pl
www.rey.edu.pl
zs2-krasnik.powiatkrasnicki.pl

3. Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku
Dyrektor
mgr Aneta Jabłońska - Ośka
Wicedyrektorzy:
mgr Henryk Cybulak
mgr Krzysztof Ślusarz
mgr Dariusz Głuchowski
Kierownik warsztatów szkolnych:
mgr inż. Paweł Porębski

ul. Słowackiego 7
23-210 Kraśnik
tel. (081) 826 18 50
tel. (081) 825 54 26
fax: (081) 826 18 28
NIP 715-15-86-237
REGON 431169998

e- mail: zs3@zs3krasnik.pl
www.zs3krasnik.pl

zs3-krasnik.powiatkrasnicki.pl

4. Zespołu Szkół w Annopolu

Dyrektor
mgr Elżbieta Gąsiorowska

Wicedyrektor
Joanna Stachyra

ul.Kościuszki 22
23-235 Annopol,
tel. 0-15 861 35 82,
fax 0-15 861 35 82

e-mail: zespol_szkol_annopol@poczta.fm
www.zs-annopol.cba.pl
zs-annopol.powiatkrasnicki.pl

5. Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej
Dyrektor
mgr inż. Grzegorz Latawiec

23-275 Gościeradów
tel. 015 838 11 38,
fax 015 838 11 11

Wicedyrektorzy:
mgr inż. Danuta Stachula

www.wolkaszkola.pl
zs-wolka.powiatkrasnicki.pl
e-mail: wolkaszk@wp.pl

sekretariat@wolkaszkola.pl;

6. Zespół Szkół - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  im. Orląt Lwowskich w Urzędowie
Dyrektor
mgr Agnieszka Resztak

ul. Wodna 34
23-250 Urzędów
tel. 081 822 52 53

http://www.zs-urzedow.pl/
zs-urzedow.powiatkrasnicki.pl
e-mail: zs.urzedow@interia.pl

7. Zespół Szkół Nr 1 im. Wł. St. Reymonta w Zakrzówku
p. o. Dyrektora
mgr Anna Kamieniarz

ul. Wójtowicza 35
23-213 Zakrzówek
tel./fax. (081) 821 50 35

e-mail: zs1zakrzowek@wp.pl
www.zs1zakrzowek.szkolnastrona.pl
www. zs-zakrzowek.powiatkrasnicki.pl

8. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Kraśniku
Dyrektor
mgr Anna Stolarska

Wicedyrektor
mgr Katarzyna Duda - Kufel

ul. Kościuszki 23
23-200 Kraśnik
tel. (0 81) 825 28 82
tel./fax (0 81) 826 41 37

e-mail: sekretariat@zs4-krasnik.iphost.pl
adres www: zss-krasnik.powiatkrasnicki.pl

Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez inne organy w powiecie kraśnickim:

1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Filia w Kraśniku
    ul. Lubelska 116
    23-200 Kraśnik
    tel. 825 26 40
    Technikum
    Technikum
    Branżowa szkoła I stopnia
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie
    ul. Wodna 24
    23-250 Urzędów
    tel. 822 50 02, 825 52 57
    dyr. mgr Zbigniew Gawdzik

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.