Kraśnicki - malinowy powiat!

Na terenie Powiatu Kraśnickiego funkcjonują następujące muzea:

Muzeum Regionalne w Kraśniku
ul. Piłsudskiego 2a
23-200 Kraśnik
tel: (081) 884 34 85

Muzeum Regionalne w Kraśniku zostało otwarte w 1976 roku, a jego inaugurację połączono z obchodami 600-lecia miasta Kraśnika. Główne uroczystości odbyły się w roku 1977. Po dzień dzisiejszy stanowi doskonałe miejsce obeznania dzieci i młodzieży szkolnej z historią, tradycją, archeologią.

W wyniku prowadzenia przeróżnych prac badawczych, wykopaliskowych oraz badań terenu odkryto m. in. cmentarze ciałopalne z epok brązu i żelaza w miejscowości Świeciechów. Na uwagę też zasługuje cmentarz z I / II wieku naszej ery w Kraśniku.

Na uwagę zasługują też zabytki związane z kulturą i sztuką ludową naszego regionu, zbiory ceramiki, wycinanki, pisanki, ręcznie haftowane stroje świadczą o ogromnej tradycji powiatu. W zbiorach historycznych największą wartość posiadają księgi ojców kanoników regularnych, dokumenty z czasów okupacji, fotografie z przeszłości Kraśnika oraz liczne dokumenty wskazujące na aktywność ruchu oporu na terenie powiatu.

W Muzeum w każdy piątek, sobotę i niedzielę w godzinach 9:00-17:00 można zobaczyć wystawę pt. "Wielka Wojna 1914-1918". W pozostałe dni grupy zorganizowane prosimy o kontakt pod nr tel.: 81 884 34 85.

Muzeum 24 Pułków Ułanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stefana Żółkiewskiego
ul. Piłsudskiego 7
23-200 Kraśnik
tel: (081) 884 50 31

Muzeum 24 Pułku Ułanów w Kraśniku poświęcone jest pamięci przebywających tu na Ziemiach Kraśnickich ułanów, których dowódcą był Tadeusz Żółkiewski. Po rozwiązaniu w 1947 r., byli członkowie dalej utrzymywali ze sobą kontakt, pomimo, że niekiedy dzieliło ich setki kilometrów. Założono wówczas Koło Koleżeńskie w Londynie. Wydano w 1976 r. monografię Pułku, a dwa razy do roku ukazywał się Komunikat Koła 24 Pułku Ułanów. W 75 rocznicę powstania Pułku, dnia 6 lipca 1995 r. otworzono muzeum.

W swych zbiorach posiada ponad 2 tysiące różnych fotografii, pamiątek, rysunków, obrazów, akwareli, medali, pieczątek, świeczników używanych przy odprawianiu Mszy polowych, umundurowań, replikę sztandaru, czy też pokaźną kolekcję broni. Należy też zaznaczyć, iż Muzeum w Kraśniku skupia przy sobie sympatyków Pułku, którzy dzielą się własną wiedzą, wspomnieniami i przeżyciami z czasów walk 24 Pułku Ułanów. Od roku 1995 muzeum wydaje biuletyn „Komunikat Koła 24 Pulku Ułanów”, korzystając zarazem z pomocy Koła z Londynu. Każdego roku dnia 6 lipca, Muzeum w Kraśniku współorganizuje święto 24 Pułku Ułanów.

W związku z remontem budynek Muzeum został zamknięty.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany