Kraśnicki - malinowy powiat!

SP ZOZ Kraśnik
Dyrektor - dr n. med. Marek Kos
Główna księgowa – Loanna Tymecka
Naczelna pielęgniarka - Agnieszka Dziewa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik
tel. (81) 825-13-66 fax (81) 884-32-09
e-mail: poczta@spzoz.krasnik.pl www.spzoz.krasnik.pl


SPZOZ w Kraśniku rozpoczął realizację programów profilaktycznych wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego, piersi i szyjki macicy. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych badań mieszkańców powiatu kraśnickiego, janowskiego, puławskiego, łukowskiego, ryckiego i opolskiego. Program skierowany jest do osób aktywnych zawodowo, pracujących, bezrobotnych i poszukujących pracy. Szczegółowe informacje o realizowanych programach znajdą Państwo na stronie internetowej SP ZOZ lub bezpośrednio w Biurze Projektu.

 

- Dołożymy wszelkich starań, by z Programów skorzystało jak najwięcej osób - mówi dyr. SPZOZ w Kraśniku dr. Marek Kos. Spotkania informacyjno – edukacyjne dotyczące profilaktyki nowotworów organizowane będą w różnych miejscach na terenie powiatów objętych programami, aby każdy zainteresowany miał możliwość wzięcia udziału w spotkaniu, a terminy spotkań zostaną ustalone tak, by mogły z nich skorzystać również osoby pracujące. W ramach realizacji programów zapewniamy również częściowy zwrot kosztów dojazdu, zarówno na spotkania edukacyjne jak również na badania wykonywane w naszej placówce. A co najważniejsze oddajemy do Państwa dyspozycji nowoczesne pracownie, sprzęt medyczny oraz wykwalifikowaną kadrę medyczną.

 

Informacje o badaniach i zapisach:

Pracownia Endoskopii SPZOZ w Kraśniku (kolonoskopia, rak jelita grubego) – 81 825 13 81

Pracownia Mammografii SZOZ w Kraśniku (mammografia, rak piersi) – 81 825 13 89

Poradnia chorób kobiecych i kobiet ciężarnych (cytologia, rak szyjki macicy) – 81 825 13 18/93, 81 825 48 65

 

 

Programy profilaktyczne realizowane przez SP ZOZ w Kraśniku:


Program profilaktyki raka jelita grubego w podregionie puławskim

Projekt jest przeznaczony dla 600 osób z powiatów: kraśnickiego, janowskiego, puławskiego, łukowskiego, ryckiego i opolskiego.

 

Okres trwania Projektu: 01.04.2018 r. - 31.08.2019 r.

Celem głównym projektu jest wzrost i utrzymanie aktywności zawodowej osób w wieku 25-65 lat, które z przyczyn zdrowotnych w zakresie raka jelita grubego są zagrożone utratą i brakiem zatrudnienia, poprzez profilaktykę i diagnostykę raka jelita grubego na terenie w podregionie puławskim województwa lubelskiego.

Planowane efekty:

a)        wzrost świadomości o raku jelita grubego u osób potencjalnie zagrożonych zachorowaniem,

b)        przeprowadzenie szczegółowej diagnostyki i profilaktyki,

c)         zwiększenie wykrywalności raka jelita grubego we wczesnym stadium,

d)        zwiększenie odsetka wyleczalności,

e)        obniżenie zachorowalności na raka jelita grubego,

f)         obniżenie umieralności na raka jelita grubego,

g)        obniżenie kosztów leczenia raka jelita grubego w skali kraju.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 621 437,50 zł, czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 wynosi  589 371,33 zł.

Główne zadania Projektu obejmują:

-            spotkania informacyjno – edukacyjne dla 600 Uczestników Projektu w zakresie tematyki i profilaktyki raka jelita grubego,

-            badania przesiewowe jelita grubego dla 500 Uczestników Projektu zgodnie z zakresem Programu Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

-            działania edukacyjne (przeprowadzenie działań profilaktyki edukacyjnej wśród osób po przeprowadzeniu diagnostyki jelita grubego – spotkania edukacyjne).

Uczestnikami Projektu mogą być osoby:

a)        osoby będące w wieku od 50 r.ż. do 65 r.ż. niezależnie od wywiadu rodzinnego,

b)        osoby będące w wieku od 40 r.ż. do 49 r.ż. jeśli u jednego krewnego I stopnia rozpoznano raka jelita grubego

c)         osoby będące w wieku od 25 r.ż. do 40 r.ż., z rodziny, w której występuje Zespół Lyncha (z potwierdzeniem rozpoznania z poradni genetycznej na podstawie tzw. Kryteriów amsterdamskich i ewentualnego wyniku badania genetycznego).

Projekt przyczyni się do poprawy stanu zdrowia osób w wieku aktywności zawodowej, poprzez wykrywanie choroby we wczesnym stadium i co za tym idzie zwiększone zostaną szanse wyleczenia i przeżycia danej osoby. Projekt zakłada przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz zwiększenie ilości osób zgłaszających się na badania profilaktyczne, w celu wczesnego wykrycia choroby

Kwalifikacja do Projektu odbywa się na podstawie złożonego formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie internetowej SP ZOZ lub Biurze Projektu

Szczegółowe informacje można uzyskać w poniższych punktach:

Biuro Projektu

Pracownia Endoskopowa, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku,
ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik, tel. 81 825 13 81

 

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Projekt jest przeznaczony dla 1000 kobiet z powiatów: kraśnickiego, janowskiego, puławskiego, łukowskiego, ryckiego i opolskiego.

 

Okres trwania Projektu: 01.04.2018 r. - 31.08.2019 r.

Celem głównym projektu jest wzrost i utrzymanie aktywności zawodowej osób w wieku 25-59 lat, które z przyczyn zdrowotnych w zakresie raka szyjki macicy są zagrożone utratą i brakiem zatrudnienia. Działania przewidziane w projekcie będą wzmacniały skuteczność profilaktyki zdrowotnej, przyczynią się do poprawy stanu zdrowia co bezpośrednio wpłynie na wzrost aktywności zawodowej.

Planowane efekty:

a)        wzrost świadomości o raku szyjki macicy u osób potencjalnie zagrożonych zachorowaniem,

b)        przeprowadzenie szczegółowej diagnostyki i profilaktyki,

c)         zwiększenie wykrywalności raka we wczesnym stadium,

d)        obniżenie zachorowalności,

e)        obniżenie umieralności,

f)         obniżenie kosztów leczenia raka szyjki macicy w skali kraju,

g)        ograniczenie poziomu bierności zawodowej powodowanej stanem zdrowia.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 359 500,00 zł, czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 wynosi  317 900,00 zł.

Główne zadania Projektu obejmują:

-            spotkania informacyjno – edukacyjne dla 1000 Uczestników Projektu w zakresie tematyki i profilaktyki raka szyjki macicy,

-            badania profilaktyczne dla 800 Uczestników Projektu

-            działania edukacyjne (przeprowadzenie działań profilaktyki edukacyjnej wśród osób po przeprowadzeniu badań profilaktycznych – spotkania edukacyjne).

Uczestnikami Projektu mogą być osoby:

a)        kobiety w wieku 25 – 59 lat,

b)        kobiety zamieszkujące na terenie powiatów objętych projektem

Projekt przyczyni się do poprawy stanu zdrowia osób w wieku aktywności zawodowej, poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz zwiększenie ilości osób zgłaszających się na badania profilaktyczne, w celu wczesnego wykrycia choroby

Kwalifikacja do Projektu odbywa się na podstawie złożonego formularza zgłoszeniowego (do pobrania stronie internetowej SP ZOZ lub Biurze Projektu)

Szczegółowe informacje można uzyskać w poniższych punktach:

Biuro Projektu

Poradnia Chorób Kobiecych i Kobiet Ciężarnych (cytologia, rak szyjki macicy) – 81 825 13 18/93, 81 825 48 65

 

Program profilaktyki raka piersi

Projekt jest przeznaczony dla 1000 kobiet z powiatów: kraśnickiego, janowskiego, puławskiego, łukowskiego, ryckiego i opolskiego.

 

Okres trwania Projektu: 01.04.2018 r. - 31.08.2019 r.

Celem głównym projektu jest wzrost i utrzymanie aktywności zawodowej osób w wieku 50 69 lat, które z przyczyn zdrowotnych w zakresie raka piersi są zagrożone utratą i brakiem zatrudnienia. Działania przewidziane w projekcie będą wzmacniały skuteczność profilaktyki zdrowotnej, przyczynią się do poprawy stanu zdrowia co bezpośrednio wpłynie na wzrost aktywności zawodowej.

Planowane efekty:

a)        wzrost świadomości o raku piersi u osób potencjalnie zagrożonych zachorowaniem,

b)        przeprowadzenie szczegółowej diagnostyki i profilaktyki,

c)         zwiększenie wykrywalności raka we wczesnym stadium,

d)        obniżenie zachorowalności,

e)        obniżenie umieralności,

f)         obniżenie kosztów leczenia raka piersi w skali kraju,

g)        ograniczenie poziomu bierności zawodowej powodowanej stanem zdrowia.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 359 500,00 zł, czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 wynosi  317 900,00 zł.

Główne zadania Projektu obejmują:

-            spotkania informacyjno – edukacyjne dla 1000 Uczestników Projektu w zakresie tematyki i profilaktyki raka szyjki macicy,

-            badania profilaktyczne dla 800 Uczestników Projektu

-            działania edukacyjne (przeprowadzenie działań profilaktyki edukacyjnej wśród osób po przeprowadzeniu badań profilaktycznych – spotkania edukacyjne).

Uczestnikami Projektu mogą być osoby:

a)        kobiety w wieku 50 - 69 lat,

b)        kobiety zamieszkujące na terenie powiatów objętych projektem

Projekt przyczyni się do poprawy stanu zdrowia osób w wieku aktywności zawodowej, poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz zwiększenie ilości osób zgłaszających się na badania profilaktyczne, w celu wczesnego wykrycia choroby

Kwalifikacja do Projektu odbywa się na podstawie złożonego formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie internetowej SP ZOZ lub Biurze Projektu)

Szczegółowe informacje można uzyskać w poniższych punktach:

Biuro Projektu

Pracownia Mammografii SZOZ w Kraśniku (mammografia, rak piersi) – 81 825 13 89


 

 

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany