Kraśnicki - malinowy powiat!

Podstawową opiekę zdrowotną dla mieszkańców powiatu kraśnickiego zapewnia 24 zakłady podstawowej opieki zdrowotnej, z czego 3 to zakłady publiczne, zaś 21 – niepubliczne. Tylko na terenie miasta Kraśnik podstawowa opieka zdrowotna zabezpieczona jest przez 11 podmiotów.

W ramach świadczeń z ww. zakresu mieszkańcy powiatu kraśnickiego mają zapewnione w godzinach od 8:00 do 18:00:

· porady lekarskie w miejscu praktyki;

· wizyty domowe w przypadkach medycznie uzasadnionych;

· funkcjonowanie gabinetu zabiegowego.

Ubezpieczony w sytuacji nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia otrzyma pomoc w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej
lub wyjazdowej opieki lekarskiej. W godzinach od 18.00 do 8.00 w niedzielę, święta i dni wolne od pracy pomocy lekarskiej udzielają - Izby Przyjęć SP ZOZ
w Kraśniku: przy ul. Chopina 13 oraz przy Al. Niepodległości 23 oraz SP ZOZ w Urzędowie /dla mieszkańców z terenu tej gminy/.

Na terenie powiatu kraśnickiego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielają następujące podmioty:

na terenie Miasta Kraśnik:

1. NZOZ „ Centrum Medycyny Rodzinnej”, ul. Sikorskiego 11, Kraśnik.
2. NZOZ „ Doktor”, ul. Narutowicza 1, Kraśnik.
3. NZOZ „Koszary”, ul. Tysiąclecia 3b, Kraśnik.
4. NZOZ „Medyk”, ul. Urzędowska 44, Kraśnik.
5. NZOZ „ Rodzina” s.c., ul. Kościuszki 26, Kraśnik.
6. NZOZ” Lekarz rodzinny”, ul. Towarowa 1, ul. Rumiankowa 6, Kraśnik.
7. NZOZ „Zdrowie” s.c. , ul. Lubelska 83, Kraśnik.
8. Przychodnia FŁT – Kraśnik S.A, ul. Fabryczna 6, Kraśnik.
9. NZOZ „ Medycyna Rodzinna” s.c., ul. Słowackiego 3b, Kraśnik.
10. NZOZ „VITAMED” S.C. UL. Urzędowska 125, Kraśnik.
11. NZOZ „Rehabilitacja” ul. św. Faustyny 6, Kraśnik

na terenie poszczególnych gmin powiatu kraśnickiego:

1. NZOZ „ Twój Lekarz”, ul. Gościeradowska 1, Gościeradów.
2. NZOZ „Lekarz”, ul. Leśna 1 w Annopolu.
3. NZOZ „Refugium”, ul. Gościeradowska 1, Gościeradów.
4. SP ZOZ w Urzędowie, ul. A. Hevelke2.
5. SP ZOZ w Szastarce, Polichna Druga 115, Szastarka.
6. NZOZ „Ośrodek Zdrowia”, Rzeczyca Ziemiańska 80, Trzydnik Duży.
7. NZOZ w Trzydniku Dużym s.c., Trzydnik Duży 59.
8. Gminny SP ZOZ w Zakrzówku, ul. Żeromskiego 24, Zakrzówek.
9. NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego, ul. Kościuszki 15, Zakrzówek.
10 NZOZ w Wilkołazie s.c. Wilkołaz 22, Wilkołaz.
11. NZOZ „ Nasz Lekarz”, Dzierzkowice – Terpentyna.
12. NZOZ "Zdrowie" w Annopolu, ul. Leśna 1.
13. NZOZ "Lekarz Rodzinny" w Kosinie, Kosin 7.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany