Kraśnicki - malinowy powiat!

Powiat kraśnicki pod względem powierzchni ogólnej wynoszącej 1005 km² klasyfikowany jest na 12 pozycji w województwie (na 24 powiaty). Na terenie powiatu kraśnickiego znajduje się 7 gmin wiejskich i 3 miasta:

- miasto Kraśnik
- miasto i gmina Annopol (gmina miejsko - wiejska)
- miasto Urzędów
- Dzierzkowice
- Gościeradów
- Kraśnik
- Szastarka
- Trzydnik Duży
- Wilkołaz
- Zakrzówek

Obszar powiatu zamieszkuje ogółem 97569 osoby. W tym mężczyźni - 48 170 , kobiety - 50 579. Gęstość zaludnienia na 1 km2 wynosi 98 osoby. W miastach powiatu kraśnickiego, podobnie jak w roku 2006, mieszka 38 762 osób, na wsi -59 987 osób.

Struktura wiekowa mieszkańców przedstawia się następująco:

  • w wieku przedprodukcyjnym - 17 636 osób
  • w wieku produkcyjnym - 61 187 osób
  • w wieku poprodukcyjnym - 19 926 osób

 

Aktywni zawodowo to 53 597 osób, w tym zatrudnieni:

  • w rolnictwie - 15 358 osób
  • w przemyśle i budownictwie - 6 332 osób
  • w usługach rynkowych - 2 549 osób
  • w usługach nierynkowych - 4 513 osób


O niskim poziomie urbanizacji powiatu świadczy mała liczba miast na jego terenie (3) oraz wskaźnik ludności zamieszkującej w miastach na poziomie 39%, znacznie odbiegający od wskaźnika krajowego - 60,4%. Jednocześnie, jest to jeden z najwyższych wskaźników w województwie.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany