Kraśnicki - malinowy powiat!

HERB POWIATU KRAŚNICKIEGO.

Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., powołująca nowe struktury administracyjne, dała powiatom prawo do tworzenia własnych herbów – najważniejszych znaków rozpoznawczych jednostek samorządowych. Na tej podstawie władze samorządowe postanowiły ustanowić herb powiatu kraśnickiego, będący wizytówką powiatu i symbolem wspólnoty lokalnej ponad 100 tys. jego mieszkańców.

Podstawowe znaczenie przy próbach tworzenie herbów wspólnot terytorialnych powinna mieć zasada poszanowania tradycji heraldycznej, czyli respektowania herbów jednostek terytorialnych istniejących dawniej.  Aby herb odpowiadał tej zasadzie prace nad zaprojektowaniem herbu powierzono profesjonaliście - historykowi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i członkowi Polskiego Towarzystwa Heraldycznego – Oddział w Lublinie, p. Januszowi Łosowskiemu

Herb i sztandar powiatu kraśnickiego uzyskały pozytywną opinię Komisji Heraldycznej – organu opiniodawczo - doradczego MSWiA. 29 grudnia 2000 r. Rada Powiatu przyjęła je ostatecznie uchwałą.

Herb powiatu kraśnickiego przedstawia:

 

„połujelenia srebrnego ze złotą koroną na szyi, a pod nim trzy wręby srebrne w polu czerwonym”.


Herb Powiatu Kraśnickiego [150x180]


Połączenie tych dwóch elementów jest niezwykle trafne i wymowne. Umiejscowienie w herbie połowy jelenia stanowi nawiązanie do herbu województwa lubelskiego, którego częścią jest nasz powiat. Drugi element  – wręby- to odniesienie do przeszłości lokalnej, do herbu Korczak, którym posługiwał się ród Gorajskich - założycieli miasta Kraśnika.

 

SZTANDAR POWIATU KRAŚNICKIEGO

Sztandar powiatu kraśnickiego składa się z dwóch płatów o wymiarach 100 x 100 cm. Strona główna-prawa, mająca barwę srebrną, zawiera w centralnym miejscu herb Powiatu, a pod nim napis majskulny POWIAT  KRAŚNICKI.

Lewa strona sztandaru o barwie czerwonej zawiera herb Rzeczypospolitej Polskiej-głowa orła zwrócona jest w kierunku swobodnego boku. W prawym dolnym rogu strony głównej i w lewym dolnym rogu strony drugiej umieszczony jest herb województwa lubelskiego.

Sztandar jest ozdobiony krótkimi frędzlami. Drzewce sztandaru zakończone jest godłem herbu Powiatu wykonanego z metalu.

 

FLAGA POWIATU KRAŚNICKIEGO

Flaga Powiatu odzwierciedla barwy herbu i składa się z trzech pionowych słupów o równej szerokości: srebrnego, złotego i czerwonego. W centralnym miejscu słupa środkowego flagi znajduje się herb powiatu.

 

Flaga Powiatu Kraśnickiego [300x192]

 

 

Do pobrania:

herb_mini [67x80]

HERB POWIATU CLASSIC

- kliknij ikonę, aby pobrać -

PNG [62x60]          PDF [62x60]


PATRONAT STAROSTY

- kliknij ikonę, aby pobrać -

PNG [62x60]          PDF [62x60]


WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ

- kliknij ikonę, aby pobrać -

PNG [62x60]          PDF [62x60]


WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ [NEGATYW]

- kliknij ikonę, aby pobrać -

PNG [62x60]          PDF [62x60]


NIEOFICJALNE LOGOTYPY

         

herb_modern_mini [67x80]          herb_modern_gold_mini [67x80]          Herb Powiatu Blackmini [67x80]          Herb Powiatu Konturmini [67x80]          Herb Powiatu Negatywmini [67x80]

PAKIET HERB POWIATU MODERN, MODERN GOLD, BLACK, KONTUR, NEGATYW [673 KB]

- kliknij ikonę, aby pobrać -

ZIP [62x60]

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany