Kraśnicki - malinowy powiat!

Pan mgr inż. Jacek Dubiel - Przewodniczący Rady Powiatu w Kraśniku
poniedziałki w godz. 15:00 - 16:00 (pokój 105, I piętro w budynku Strostwa Powiatowego w Kraśniku)

Pan Michał Zimowski  - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kraśniku
środy w godz. 15:15 - 16:15  (pokój 105, I piętro w budynku Strostwa Powitatowego w Kraśniku)

Pan Henryk Flis - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  w Kraśniku
wtorki w godz. 15:15 - 16:15 (pokój 105, I piętro w budynku Strostwa Powiatowego)


Na spotaknie z Radnymi można umówić się telefonicznie pod numerem tel. 081 826 17 67 (lub osobiście za pośrednictwem Biura Rady pokój 104, I piętro w budynku Strostwa Powiatowego)

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.