Kraśnicki - malinowy powiat!

Pan Zbigniew Gawdzik - Przewodniczący Rady Powiatu w Kraśniku
wtorki w godz. 15:30 - 16:30 (pokój 105, I piętro w budynku Strostwa Powiatowego w Kraśniku)

Pan Tadeusz Wojtak - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kraśniku
wtorki w godz. 11:30 - 12:30  (pokój 105, I piętro w budynku Strostwa Powitatowego w Kraśniku)

Pan Jarosław Czerw - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  w Kraśniku
każdy drugi i ostani wtorek miesiąca w godz. 15:00 - 16:00 (pokój 105, I piętro w budynku Strostwa Powiatowego)


Na spotaknie z Radnymi można umówić się telefonicznie pod numerem tel. 081 826 17 68 (lub osobiście za pośrednictwem Biura Rady)

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.