Kraśnicki - malinowy powiat!

WYKAZ KOMISJI RADY POWIATU W KRAŚNIKU

Komisja Oświaty, Sportu, Kultury i Promocji

Przewodniczący - Edyta Dudzińska

Wiceprzewodniczący - Jan Kozioł

Członek Komisji - Henryk Flis

Członek Komisji - Zbigniew Gawdzik

Członek Komisji - Tadeusz Dziurda
 
Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

Przewodnicząca - Bożena Wilkołek

Wiceprzewodniczący - Wiesław Jedliński

Członek Komisji - Tadeusz Dziurada

Członek Komisji - Krzysztof Skórski

Członek Komisji - Małgorzata Wójcikowska

Komisja Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Przewodniczący - Jan Grzebuła

Wiceprzewodniczący - Stanisław Tompolski
 
Członek komisji - Jarosław Czerw

Członek komisji - Kazimierz Choma

Członek Komisji - Jerzy Misiak

Komisja Budżetowa

Przewodniczący - Małgorzata Wójcikowska

Wiceprzewodniczący - Tadeusz Wojtak

Członek Komisji - Roman Bijak

Członek Komisji - Andrzej Cieśla

Członek Komisji - Andrzej Maj

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Przewodnicząca - Joanna Bigos

Wiceprzewodnicząca - Stefan Stachula

Członek Komisji - Henryk Flis

Członek Komisji - Krzysztof Skórski

Członek Komisji - Tadeusz Wojtak

Komisja Rozwoju Gospodarczego

Przewodniczący - Piotr Janczarek

Wiceprzewodniczący - Jan Grzebuła
 
Członek Komisji - Jarosław Czerw

Członek Komisji - Andrzej Cieśla

Członek Komisji - Tadeusz Wojtak

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Roman Bijak                          

Wiceprzewodniczący - Jan Grzebuła

Sekretarz - Edyta Dudzińska

Członek Komisji - Joanna Bigos      

Członek Komisji - Wiesław Jedliński                  

Członek Komisji - Jerzy Misiak      

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.