Kraśnicki - malinowy powiat!

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) z w o ł u j ę XXXVI Sesję Rady Powiatu w Kraśniku V kadencji, która odbędzie się dnia 25 października 2017 r. (środa)
o godz. 09.00
w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku, przy ul. Słowackiego 7.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Uchwalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów XXXIV i XXXV sesji Rady Powiatu.
  4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i z pracy Zarządu Powiatu od poprzedniej sesji.
  5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kraśnickiego za rok szkolny 2016/2017.
  6. Informacja o działalności i planowanych przedsięwzięciach Powiatowego Zespołu  Doradztwa Rolniczego, Lubelskiej Izby Rolniczej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Agencji Rynku Rolnego.
  7. Analiza oświadczeń majątkowych.
  8. Podjęcie uchwał:

a)     w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

b)     W sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok.

c)     w sprawie przyjęcia ,,Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego za lata 2015 – 2016”.

d)     w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Starosty Kraśnickiego dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe i zamieszkałych na terenie Powiatu Kraśnickiego, nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

e)     w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kraśnickiego.

f)      w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kraśnickiego do uczestnictwa w projekcie pn. ,,Dla nas to szansa”.

g)     w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII – 258/2017 Rady Powiatu Kraśnickiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia intencji dotyczącej finansowania inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Gmeinera”.

h)     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Kraśniku w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 w Kraśniku, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo Oświatowe.

i)      w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Kraśniku w Branżową Szkołę I stopnia nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Kraśniku, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo Oświatowe.

j)      w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Annopolu w Branżową Szkołę I stopnia w Annopolu, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo Oświatowe.

k)     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wólce Gościeradowskiej w Branżową Szkołę I stopnia w Wólce Gościeradowskiej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo Oświatowe.

l)      w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Urzędowie w Branżową Szkołę I stopnia w Urzędowie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo Oświatowe.

m)   w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zakrzówku w Branżową Szkołę I stopnia w Zakrzówku, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo Oświatowe.

n)     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Kraśniku w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia w Kraśniku, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo Oświatowe.


o)     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Olbięcinie w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia w Olbięcinie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo Oświatowe.

p)     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 1 w Kraśniku w Szkołę Policealną nr 1 Kraśniku, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo Oświatowe.

q)     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 2 w Kraśniku w Szkołę Policealną nr 2
w Kraśniku, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo Oświatowe.

r)      w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej
w Annopolu w Szkołę Policealną w Annopolu, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo Oświatowe.

s)     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Wólce Gościeradowskiej w Szkołę Policealną
w Wólce Gościeradowskiej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo Oświatowe.

t)      w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Urzędowie w Szkołę Policealną w Urzędowie,
o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo Oświatowe.

u)     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Zakrzówku w Szkołę Policealną w Zakrzówku,
o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo Oświatowe.

v)     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kraśniku w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Kraśniku, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo Oświatowe.

w)   w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Kraśniku
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Kraśniku, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r.Prawo Oświatowe.

x)     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Olbięcinie, w tym Szkoły Podstawowej Specjalnej w Olbięcinie przy Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Olbięcinie, w tym Szkołę Podstawową Specjalną w Olbięcinie przy Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo Oświatowe.

y)     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kraśniku w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Kraśniku, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo Oświatowe.

z)     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Olbięcinie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Olbięcinie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z  dnia
14 grudnia 2016 r.Prawo Oświatowe. 

      9.  Sprawy bieżące.

     10. Interpelacje i zapytania radnych.

     11. Zamknięcie obrad sesji.

 

  Protokoły z XXXIV i XXXV sesji Rady Powiatu dostępne są do wglądu w Biurze Rady.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868),  zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Powiatu stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej
w celu wzięcia udziału w Sesji, jeżeli Radna/Radny pozostaje w stosunku pracy.

                                                                

 

 

 

                                                                                                                                    Przewodniczący Rady

                             

                                                                                                                                       Zbigniew Gawdzik

                          

 

                                                                                                                                                                                                                    

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.