Kraśnicki - malinowy powiat!

 Marek Kołtun Członek Zarządu Powiatu [300x450]

Marek Kołtun
Członek Zarządu Powiatu

Urodził się w 1970 roku w Kraśniku, gdzie mieszkał przez 30 lat. Następnie wraz z rodziną przeprowadził się do Gościeradowa. Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Mimo wykształcenia pedagogicznego zawodowo jest związany ze służbą zdrowia. Od 12 lat wspiera żonę Annę, pracującą jako lekarz rodzinny, w prowadzeniu przychodni podstawowej opieki zdrowotnej i przychodni rehabilitacyjnej w Gościeradowie. Mandat radnego Rady Powiatu w Kraśniku sprawuje pierwszą kadencję. Wybrany Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Wiceprzewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Z ramienia Rady Powiatu oddelegowany do Rady Społecznej SP ZOZ w Kraśniku.

Na sesji 27 listopada 2019 roku wybrany przez radnych na stanowisko Członka Zarządu Powiatu Kraśnickiego.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany