Kraśnicki - malinowy powiat!

andrzej_rolla_1_p_niestandardowyjpg [427x640]

    Na sesji Rady Powiatu Kraśnickiego 27 marca 2019 r. radni wybrali Syna Ziemi Urzędowskiej, Andrzeja Rollę na stanowisko starosty kraśnickiego. Jego rodzina związana jest z Urzędowem od wielu pokoleń. Już w XVIII w. przedstawiciele tej familii pełnili wiele ważnych funkcji w samorządzie urzędowskim. Nowy starosta kraśnicki urodził się 11 listopada 1966 r. w rodzinie chłopskiej. Do szkoły podstawowej chodził w Urzędowie. W roku 1985 ukończył Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja w Kraśniku. Następnie w latach 1985–1990 studiował na Akademii Rolniczej w Lublinie na Wydziale Zootechniki. Jednocześnie na IV i V roku studiów zdobył kwalifikacje pedagogiczne, kończąc Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne. Jest żonaty, ma dwoje dzieci – żona Alina jest pracownikiem socjalnym, syn Kamil studiuje na Politechnice Rzeszowskiej, a córka Magdalena studiuje na Uniwersytecie Warszawskim.


Andrzej Rolla pracę zawodową rozpoczął 1 września 1990 r. jako nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych w Kluczkowicach, ucząc przedmiotów zawodowych i ekonomicznych. W roku 1991 odbył służbę wojskową w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu, którą ukończył w stopniu starszy kapral podchorąży (obecnie plutonowy podchorąży). Następnie przez 29 lat pracował w oświacie ponadgimnazjalnej, a konkretnie od stycznia 1992 r. do marca 2019 r. w Zespole Szkół – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Orląt Lwowskich w Urzędowie. W latach 1996–2017 był dyrektorem tej szkoły. Podczas pracy szkolnej stale podnosił swoje kwalifikacje. Skończył między innymi studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie oświatą; Nauczanie informatyki; Polityka rolna oraz wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej oraz kursy kwalifikacyjne: Organizacja i zarządzanie oświatą wg programu polsko-brytyjskiego; Kurs przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego; Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych; Profesjon@lny trener.

Dodatkowo ukończył kilkadziesiąt różnych form doskonalenia zawodowego, podnosząc swoje kwalifikacje z dziedziny oświaty, zarządzania, pozyskiwania środków z UE. Swym zaangażowaniem i pracą umacniał pozycję szkolnictwa zawodowego w regionie, poczynając od Zasadniczej Szkoły Rolniczej aż do Zespołu Szkół – CKZiU im. Orląt Lwowskich w Urzędowie. Jako dyrektor wprowadzał aktualne kierunki w szkole. Przyczynił się do powstania: Liceum Technicznego, Liceum Profilowanego, Technikum, Technikum Uzupełniającego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Policealnego Studium Zawodowego, Szkoły Policealnej, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz kursów kwalifikacyjnych. Przewodniczył w latach 2004–2012 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów na tytuł kwalifikacyjny: wykwalifikowany robotnik w zawodzie – rolnik.

Andrzej Rolla zawsze aktywnie uczestniczył i uczestniczy w życiu społeczności lokalnej, jest członkiem Zarządu Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej, członkiem Klubu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Urzędowie oraz Klubu Sportowe-go Racing Team Kraśnik. Napisał wiele artykułów do lokalnych wydawnictw: „Głosu Ziemi Urzędowskiej” i „Gazety Urzędowskiej”. To z jego inicjatywy 4 czerwca 2003 r. szkoła otrzymała imię Orląt Lwowskich i sztandar. Poświęcenia sztandaru dokonał arcybiskup metropolita lubelski Józef Życiński.

Za działalność patriotyczną w utrwalaniu polskości na Kresach Wschodnich został odznaczony Krzyżem Drugiej Obrony Lwowa. W latach 1999–2002 prowadził Katolicką Wszechnicę Ludową powołaną przez Kurię Metropolitarną w Lublinie. Celem działania KWL była edukacja mieszkańców wsi połączona z ewangelizacją. Nieprzerwanie od 2003 r. organizował uroczystości Dnia Patrona Szkoły (w 2007 i 2012 r. połączone z Jubileuszem 50 i 55-lecia szkoły oraz Zjazdem Absolwentów Szkół Rolniczych). Z jego inicjatywy odsłonięto w 2005 r. w szkole pamiątkową tablicę poświęconą twórcy pomnika Orląt Lwowskich w Urzędowie Józefowi Rachwałowi.

W latach 2010–2016 na zaproszenie konsula generalnego RP we Lwowie brał udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości we Lwowie – na cmentarzach Orląt Lwowskich, Łyczakowskim i Janowskim. Był inicjatorem akcji „Światełko dla cmentarza Orląt Lwowskich” – zbiórki zniczy zapalanych na polskich nekropoliach we Lwowie. W uznaniu dla swej pracy otrzymał: Medal Archidiecezjalny „Lumen Mundi” z rąk arcybiskupa metropolity lubelskiego Józefa Życińskiego, Krzyż Drugiej Obrony Lwowa od Kapituły Krzyża Drugiej Obrony Lwowa we Wrocławiu, Medal Starosty z rąk starosty kraśnickiego, Medal 600-lecia Urzędowa z rąk wójta gminy Urzędów, Medal 100-lecia Obrony Lwowa od Kapituły przy Zarządzie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. W uznaniu za wszechstronną działalność otrzymywał nagrody finansowe od wojewody lubelskiego, starosty kraśnickiego i lubelskiego kuratora oświaty.

Andrzej Rolla swoją aktywność oświatowo-społeczną z powodzeniem łączył z działalnością samorządową. Sprawował funkcję radnego Rady Gminy Urzędów V i VI kadencji oraz wiceprzewodniczącego Rady Gminy Urzędów VI kadencji. 21 października 2018 r. zdobył mandat radnego Rady Powiatu Kraśnickiego startując z listy Prawa i Sprawiedliwości, a na sesji inauguracyjnej został wiceprzewodniczącym Rady Powiatu VI kadencji w Kraśniku, natomiast 27 marca 2019 r. mianowano go starostą kraśnickim. Nowy starosta kraśnicki pragnie podziękować wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Urzędów za ogromną liczbę głosów oddanych na niego w wyborach. „To dzięki nim – jak podkreślił – zostałem radnym, wiceprzewodniczącym Rady Powiatu i ostatnio starostą kraśnickim. Za wszystko dziękuję Matce Bożej Urzędowskiej i oddaję Jej opiece naszą Małą Ojczyznę”.
„Jako inicjator budowy Pomnika Niepodległości w Urzędowie – Anioła Wolności – pragnę podziękować nowemu staroście kraśnickiemu za jego zaangażowanie w realizację tej patriotycznej inicjatywy, za stałe wsparcie i propagowanie, również w mediach, idei i potrzeby budowy monumentu. Cieszymy się, że nasz urzędowski Rodak osiągnął tak wysoką, zaszczytną i zarazem odpowiedzialną funkcję samorządową. Zdarzyło się to po raz pierwszy. Z tej okazji życzymy Mu wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.”- dodaje prof. dr hab. Marian Surdacki.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany