Kraśnicki - malinowy powiat!

Starosta Kraśnicki

      Andrzej Maj Starosta kraśnicki Andrzej Maj

Andrzej Maj jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie i dwóch kierunków studiów podyplomowych: Zarządzania w Agrobiznesie na AR w Lublinie i Zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego i Instytucjach Publicznych na WSPiA w Lublinie.

Od 14 lat związany zawodowo z samorządem. Przez trzy kadencje był radnym w swojej rodzinnej Gminie Kraśnik, pełniąc w niej funkcję członka Zarządu, Przewodniczącego Komisji Budżetu i Przewodniczącego Rady Gminy. Od 2010 r. jest radnym Rady Powiatu w Kraśniku. W 2013 r. został wybrany starostą kraśnickim jako najmłodszy samorządowiec na tym stanowisku w Powiecie Kraśnickim.

Zawodowo przez wiele lat był również związany z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – najpierw jako kierownik Biura Powiatowego w Kraśniku, a potem zastępca dyrektora ARiMR w Lublinie.

W 2012 r. został wybrany prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego w powiecie. Delegaci ponownie powierzyli mu to stanowisko w 2016 r. Jest również sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie.

Ma dwóch synów: Kacpra i Bartłomieja. Żona Magdalena jest księgową.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.